محفل اشک حرم مطهر رضوی

انشاالله به محض دریافت مراسم روزانه فایل صوتی مراسم در این مکان بارگزاری میگردد