قران برای امروز

قرآن برای امروز سلسه درسهای قرآنی استاد حسن رحیم پور ازغدی https://cms.ahkameharamerazavi.ir/wp-content/uploads/2022/11/2a6878cb-9c50-4a5c-ae18-f322cf44e014.mp4 دانلود 13MB دانلود 12MB جلسه 3 16MB جلسه 4 17MB

آزمون وقف مهدوی اساتید جمکران

آزمون مجازی وقف ویژه ی اساتید مسجد مقدس جمکران ابتدا وارد شوید آزمون مربوط به در حال برگزاری است. هر فرد تنها یکبار مجاز به شرکت در آزمون می باشد. × بستن هشدار شروع آزمون:

پاسخگوها

پاسخ به تمام شبهات شما در دست ماست! حدیث روز http://dl.ahkameharamerazavi.ir/wp_assets/2021/02/5d65e8f12d.mp4https://cms.ahkameharamerazavi.ir/wp-content/uploads/2022/08/t_video1668403101.mp4 امام حسین گفتن : ایرانیها دشمن ما هستند و عربها دوست ما. پس زنان ایرانی را به کنیزی بگیرید و مردانشان را به نوکری. اون وقت شما ۱۴۰۰ ساله براش عزاداری می‌کنیدشیعتنا العرب و عدونا العجم #شیعتنا_العرب #عدونا_العجم #عجم #ایرانیان #حمله_اعراب

آزمون دوم خمس

آزمون دوم خمس ابتدا وارد شوید آزمون مربوط به در حال برگزاری است. هر فرد تنها یکبار مجاز به شرکت در آزمون می باشد. × بستن هشدار شروع آزمون: